Hagar Tahan

 • סך כל הפעילות 5
 • הפעילות האחרונה
 • חבר מאז
 • נעקבים 0 משתמשים
 • עוקבים 0 משתמשים
 • הצבעות 2
 • הרשמות לעדכונים 0

סקירת פעילות

הפעילות האחרונה של Hagar Tahan
 • Hagar Tahan יצר מאמר,

  ביטול מנוי ללא זיכוי

  1. לחץ על כפתור ה   בשורת המנוי של הלקוח2. בחר באפשרות הראשונה > שמור

 • Hagar Tahan יצר מאמר,

  שליחת הודעה דרך הדוחות

    כנס לעמוד הדוחות בסרגל כלים מצד ימין > בחר את הדוח ממנה תרצה לשלוח הודעה ללקוחות. סמן את הלקוחות הרצויים בתיבת סימון המופיעה ליד השם שלהם  *במידה ואתה מעוניין לשלוח לכל הלקוחות באופן גורף יש לס...

 • Hagar Tahan יצר מאמר,

  מחיקת לקוח או הפיכת לקוח ללא פעיל

    כנס לכרטיס הלקוח > לשונית פרטים אישיים. לחץ על ה - לחץ על מחיקת לקוח או הפיכת לקוח ללא פעיל. לחץ על אישור. שים לב! בשני המקרים הלקוח לא יוכל להיכנס למועדון או להירשם לאימונים, הפעולה תהפוך את...