Alen

 • סך כל הפעילות 262
 • הפעילות האחרונה
 • חבר מאז
 • נעקבים 0 משתמשים
 • עוקבים 0 משתמשים
 • הצבעות 4
 • הרשמות לעדכונים 166

מאמרים

הפעילות האחרונה של Alen פעילות אחרונה הצבעות
 •   הפעלת ״מצב קורונה - התו הירוק״ תחייב את הלקוחות לאשר את ״הצהרת התו הירוק״ הנמצאת באפליקציית המתאמנים החדשה. ללא אישור ההצהרה לא ניתן יהיה לסמן נוכחות בממשק הצ׳ק אין \ מערכת הניהול וכן במידה ומות...

 •   כדי שתוכל ליהנות מניהול נכון ויעיל של הטפסים השונים שברשותך, נעשה חלוקה של הטפסים השונים לסוגי מסמכים: גש לעמוד הגדרות > לשונית ״בית עסק״ > עמודת ״סוגי מסמכים״. מערכת Arbox מוסיפה אוטומטית 3 סוג...

 • תהליך הטמעת לוח השיעורים מאפשרת לאתר לגשת למידע שבמערכת,הטמעת לוח השיעורים באתר והרשמה של הלקוחות הפעילים לשיעורים ע״י שם המשתמש שלהם. כנס לעמוד לוח שיעורים לחץ על   בשדה HTML Element לחץ על   להע...

 • לחץ על דוחות > לקוחות מוקפאים תחת עמודת לקוחות פעילים סנן את הדוח בהתאם לצורך עד שיוצגו רק הלקוחות עבורם ברצונך לעדכן את תאריך סיום ההקפאה.מומלץ לסנן לפי מועד התחלה/סיום ו/או שם חברות. לחץ על תיבת...

 • יצירת תבנית הודעה   גש לעמוד הגדרות > לשונית ״פעולות אוטומטיות״. לחץ על ה ובחר ״הוסף תבנית הודעה״.   בחר שם מובן לתבנית, כזה שמרמז על התוכן. אתה רגיל לפנות ללקוחות באופן אישי? תוכל להכניס את ...

 •   יש צורך בשינוי הטופס או חתימה מחדש של הלקוחות? גש לעמוד טפסים > לשונית ״תבניות דיגיטליות״ > לחץ על ה שנה את השדות המבוקשים / סמן ״הצג לכל הלקוחות״ (כל הלקוחות יצטרכו לחתום מחדש על הטופס). לח...

 •   לחץ על "טעינת לוגו" בחלקו הימני של המסך. לחץ על Browse ובחר קובץ מהמחשב או גרור את הקובץ לחלונית שנפתחה (יש לבחור קובץ בפורמט JPEG, PNG או GIF) במידת הצורך חתוך את התמונה ולחץ בסיום על Cro...

 •   כנס לעמוד הגדרות דרך התפריט הצדדי לחץ על הפלוס בתחתית המסך ובחר ב"איש צוות" הזן את פרטיו (שדות חובה- שם פרטי, משפחה, כתובת מייל ומין) סמן את ההרשאות המתאימות- בעלים - גישה מלאה לכל המערכת. ב...

 • לחץ על לוח שיעורים לחץ על ה- > יצירת שיעור או לחץ על מועד השיעור על גבי לוח השיעורים בחר את סוג השיעור מתוך הרשימה * שים לב, ניתן להוסיף סוג שיעור חדש דרך עמוד הגדרות > לשונית לוח שיעורים בחר מאמן...

 •  באפשרותך להגדיר שכר כללי לפי סוג שיעור וכן פרטנית עפ"י מאמן. תנאי שכר אישיים גוברים על תנאי שכר כלליים. במידה והוגדרו תנאי שכר אישיים על סוג שיעור אשר קיים לו תנאי שכר כללי, שכרו של המאמן יחושב ל...